מה זה הסכם בילטראלי ומדוע הוא כל-כך חשוב?

הסדר בילטראלי הוא הסכם ישיר בין מדינות להבאת מהגרי עבודה המכונים גם "עובדים זרים". ללא הסכם בילטראלי, היבטים רבים של תהליך גיוס העובדים, הסדרת העסקתם והפיקוח עליה, נותרים בידיהם של גורמים פרטיים המונעים מאינטרסים עסקיים. העדר הפיקוח על גופים אלה, כפי שמלמד ניסיון העבר, מהווה כר פורה לניצול עובדים ולפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות. ניתן לקרוא רבות על דמי התיווך הלא חוקיים שנגבים מהעובדים, על הכסף השחור שמתגלגל בתעשייה זו, חברות כח אדם שהואשמו בניצול עובדים, התנאים מסכני החיים שהשתרשו בתחום הבניין ובתחום החקלאות, עדויות קשות על ניצול עובדים, הדרה של עובדים ישראלים מתחומים בהם מועסקים מהגרים והחרפת הבעיות הקיימות בבסיס משבר הדיור.

ללא הסכם בילטראלי, היבטים רבים של תהליך גיוס העובדים, הסדרת העסקתם והפיקוח עליה, נותרים בידיהם של גורמים פרטיים המונעים מאינטרסים עסקיים

מה השתנה לטובה בהליך הבאת מהגרי עבודה בשנים האחרונות?

בשורה של החלטות ממשלה ובפני בית המשפט העליון, שבה והצהירה במדינה על מחויבותה להבאת עובדים רק באמצעות הסכמים1. בשל כך נחתמו בשנים האחרונות הסכמים בילטראליים להבאת עובדים לתחום הבניין מבולגריה, מרומניה ומולדובה ובתחום החקלאות עם תאילנד. בסיעוד טרם נחתמו הסכמים והנושא נידון בעתירה עומדת ותלויה של קו לעובד. דו"ח חדש של המרכז האקדמי רופין וסימי, המרכז הבינלאומי להגירה וקליטה, בחן את השפעת ההסכמים הבילטראליים שנחתמו. מסקנות הדו"ח הראו בבירור את ההשפעה החיובית של ההסכמים אשר באה לידי ביטוי בין היתר בכך שהעובדים לא נדרשו לשלם דמי תיווך מעל המותר בחוק.

החלטת ממשלה 4024 מ-2005, החלטת ממשלה 2211 מ-2007, החלטת ממשלה 3774 מ-2008, החלטת ממשלה 752 מ-2009, החלטת ממשלה 2078 מ-2010, החלטת וועדה בין-ממשרדית מ-2011.

דוח חדש בחן את השפעת ההסכמים הבילטראליים שנחתמו מסקנות הדו"ח הראו בבירור את ההשפעה החיובית של ההסכמים אשר באה לידי ביטוי בין היתר בכך שהעובדים לא נדרשו לשלם דמי תיווך מעל המותר בחוק.

אז מה קרה עכשיו שנסוגים מההתקדמות?

למרות הצהרות בנוגע למחויבותה של הממשלה להבאת עובדים רק באמצעות הסכמים בילטראליים, ב-20.9.2015 התקבלה החלטת ממשלה מס' 541, המתירה באופן זמני את הבאתם של עובדי בניין סיניים לישראל ללא הסדר בילטראלי: "במקביל לחתימת ההסכם הבילטרלי תותר באופן זמני הבאת עובדים זרים בענף הבניין מהרפובליקה העממית של סין ללא הסכם או הסדר בילטרלי להבאת עובדים זרים". כמו כן על-פי ההסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת כולנו, תינתן אפשרות לחברות קבלניות זרות להביא עובדים זרים לארץ על בסיס הסכם התקשרות עם חברה ישראלית. משמעות הדבר, כי חברות קבלניות זרות, שמושבן במדינה זרה, ושכפופות למערכת דינים זרה, ישמשו מעסיקות של אלפי ואולי אף עשרות אלפי מהגרי עבודה שיועסקו בישראל בצורה שכפי שניסיון העבר מלמד תוביל לפגיעה אנושה בזכויות העובדים.

למרות הצהרות בנוגע למחויבותה של הממשלה להבאת עובדים רק באמצעות הסכמים בילטראליים, ב-20.9.2015 התקבלה החלטת ממשלה מס' 541, המתירה באופן זמני את הבאתם של ובדי בניין סיניים לישראל ללא הסדר בילטראלי

מדוע ההחלטה להביא עובדים מסין בניגוד להחלטות ממשלה קודמות היא בעייתית?

חלטה 541, אם תמומש, תשנה מן היסוד את מבנה ההעסקה בענף הבניין ותהווה נסיגה משורה של החלטות ממשלה קודמות בנושא. החלטה זו קודמה בניגוד לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה, של מנכ"ל רשות ההגירה ושל גורמים מקצועיים נוספים. ההחלטה צפויה לגרום לפגיעה חמורה בזכויות עובדים העולה אף כדי סחר בבני אדם.

ההתעקשות להביא עובדים מסין, דווקא, אינה מקרית – היא קשורה באופן ישיר לדמי התיווך הגבוהים שמשלמים עובדים סינים בהשוואה לעובדים ממדינות אחרות ברחבי העולם. בעבר, דמי התיווך האסטרונומיים שגבו חברות כוח האדם הפרטיות עבור היתר עבודה בישראל הביאו רבים מן העובדים הסינים להשתעבד להלוואות עתק, בסכומים שמגיעים עד 30,000 דולר לעובד. ללא הסכמים בילטראליים, לא יהיה כל פיקוח ממשלתי על דמי תיווך אלה והם צפויים לחזור ולהרקיע שחקים. המשמעות היא ברורה – עובד שיגיע במסגרת זו יהיה משועבד למעסיקו בשל החוב העצום שהשיג בהלוואות על מנת לקבל היתר, יהיה חשוף במיוחד לניצול ולהעסקה בתנאים פוגעניים וייאלץ גם להישאר ולעבוד בישראל בניגוד לחוק באם לא יצליח להרוויח את סכומי העתק שלווה בטרם תסתיים תקופת העסקתו החוקית.

ההתעקשות להביא עובדים מסין דווקא, אינה מקרית – היא קשורה באופן ישיר לדמי התיווך הגבוהים שמשלמים עובדים סינים בהשוואה לעובדים ממדינות אחרות ברחבי העולם.

אבל אמרו לנו שזה יעזור להוריד את מחירי הדיור

מבטיחים לנו כי מחירי הדיור יירדו בשל הבאת עשרות אלפי עובדים סינים לישראל — אך למעשה אין כל ערובה לכך. מחירי הדיור עלו גם בשנים שבהן מספר העובדים הזרים שהובאו לענף הבנייה בישראל, ובכללם העובדים הסינים, הגיע לשיא. שנית, נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מעידים כי בסוף יוני 2015, מספר יחידות הדיור שמצויות בבנייה פעילה בישראל היה 97.3 אלף — המספר הגבוה ביותר מאז סוף ספטמבר 1997. גם מספר התחלות הבנייה ברבעון השני של 2015 היה גבוה יחסית. כלומר, על ידי קליטה של מהגרי עבודה ממדינות עימן קיים הסכם בילטראלי, פועלים פלסטינים ומבקשי מקלט, הושג שיא במספר התחלות הבנייה השנה.

מחירי הדיור עלו גם בשנים שבהן מספר העובדים הזרים שהובאו לענף הבנייה בישראל, ובכללם העובדים הסינים, הגיע לשיא

אז מה עושים?

הפגיעות החמורות שתועדו עד כה בזכויותיהם של מהגרי עבודה מלמדות עד כמה הכרחית מעורבותה הישירה והאקטיבית של המדינה בהליכי גיוסם והבאתם לישראל, ועד כמה סייעו ההסכמים הבילטראליים להכחיד תופעות פסולות של תשלום דמי תיווך והעסקה שלא כדין בישראל. כתבו לשר האוצר, משה כחלון sar@mof.gov.il ודרשו שלא יעקוף את ההסכמים הבילטראליים בבניין ויפעל להבאת מהגרי עבודה רק ממדינות עימן יש לישראל הסכמים!